Informationer

Til orientering:
Vandprisen DKK 3,25 pr./m3. ekskl. moms og Vandafgift (DKK 6,37 pr./m3) = DKK 11,99 pr./m3 inkl. moms.

Derudover betales en fast afgift på DKK 450 pr. år. ekskl. moms. = DKK 562,50 inkl. moms.

Flytning:
Indberet dine flytteoplysninger til vandværket pr. mail, med følgende oplysninger.
Flyttegebyr DKK 250,00 ekskl. moms = DKK 312,50 inkl. moms.

  1. Dato
  2. Aflæsningen af vandmåleren
  3. Din nye adresse, hvortil flytteafregningen skal fremsendes
  4. Navnet på ny indflytter

Vandspild
Hjælp dig selv og dit vandværk ved at holde øje med dit vandforbrug, kontroller måleren og forbruget med jævne mellemrum. Kontakt vandværket, hvis du har en formodning om, at der kan være brud på forsyningsledningen, hvis der f.eks. høres støj fra rørsystemet, våde områder udenfor eller andet.

Vi kommer gerne og kontrollerer.

Husk at det er boligejerens ansvar, at vedligeholde vandledningen fra stophanen v. skel og indefter. Skal du igang med at bygge om, er det en god ide at få udskiftet gamle jernrør samtidigt, både inde og ude. Sokkelgennemføring m.m.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Vandværket aflæser
 Efter de nye vandmålere er monteret sørger vandværket for den årlige aflæsning. Vi opsamler data først i januar, aflæsningen er den 31. december ved midnat.