Information til forbrugerne

Generelle oplysninger:
Strandhuse – Nr. Bjert Vandværk leverer ca. 245.000 m3 drikkevand til sine 2430 forbrugere i Strandhuse, Nr. Bjert, Drejens, Elvighøj, Houens Odde, Eltang og Gudsø.

Vandforsyningen består af 2 vandværker, der indvinder grundvand fra 2 boringer ved Fjordvej 101 A og 2 boringer fra Bøgebjerg Vandværk på Birkemosevej 87.

Vandkvalitet:
Vandbehandlingen består af iltning og filtrering af vandet for bl.a. at reducere vandets jern- og manganindhold.
Der er intet behov for videre vandbehandling/-filtrering af vort indvundne grundvand.

Vandforsyningen udtager jævnligt prøver på ledningsnettet, vandværkerne og fra boringerne, jf. de gældende lovkrav.