Du er altid velkommen til at komme og se vandværket i vores kontortid, eller lave en aftale om fremvisning.

Driftsstatus

Der er ingen driftproblemer


Driftproblemer?
Oplever du driftproblemer med vandforsyningen? Så kontakt vagten, vi har døgnvagt på 75 51 59 00

 

Hårdhed
Hårdheden i vores vand er 11 fra Bøgebjerg værk og 12 fra Strandhuse værk.

 

Aktuelt

Kære andelshaver,

Generalforsamling 2020 - Afholdes den 9. juni, kl. 19.30 på Bramdrupdam Kro & Hotel. Dagsorden ifølge vedtægterne 
Da der serveres en let anretning, anmodes der om tilmeldelse på info@snbv.dk
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 16. juni, kl. 19.30 på Vandværket, Birkemosevej 87, Kolding
Dagsordenen omhandler vandsektorlovens bestemmelser, hvorom der kan hentes nærmere information. Klik her. Informationen er tidligere postomdelt til den enkelte andelshavers husstand den 1-2 marts 2020.
Skulle det imidlertid være bortkommet, kan et eksemplar afhentes i fysisk form på Vandværket, Birkemosevej 87, Kolding.

Generalforsamlingerne afholdes under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet skaber rum for dette.
Samt indenfor de rammer som sundhedsmyndighederne anbefaler i relation til Covid-19 (Corona).
Følg med på hjemmesiden – www.snbv.dk

Såfremt man ønsker at stemme pr. fuldmagt, giver vedtægterne mulighed for dette jf. §9

Mvh. Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Varsling ledningsarbejde

Vandværket skal varsle planlagt arbejde på ledningsnettet i så god tid som det er muligt. Det kan ske gennem:

  • Vandværkets hjemmeside
  • Direkte henvendelse til forbrugerne  

Fra tid til anden sker der skader på ledninger, som skal repareres, eller helt nye ledninger skal etableres.

Det betyder, at vandværket kan få behov for at afbryde vandforsyningen, mens arbejdet på ledningerne står på.