Vandanalyse af vandet 

 

Vandbehandlingen består af iltning og filtrering af vandet for bl.a. at reducere vandets jern- og manganindhold.
Der er intet behov for videre vandbehandling/-filtrering af vort indvundne grundvand.

Vandforsyningen udtager jævnligt prøver på ledningsnettet, vandværkerne og fra boringerne, jf. de gældende lovkrav.

Hårdheden i vores vand er 11 fra Bøgebjerg værk og 12 fra strandhuse værk.

Klik her for at se analyseresultater