Installatør formular


Bemærk:
 

 • At der skal monteres målerbeslag inkl. afspærringshaner før og efter måler
  (lev. ikke af Strandhuse - Nr. Bjert Vandværk)

   
 • At der skal monteres korrekt tilbagestrømningssikring i henhold til Rørcenter-anvisning 015, så gældende byggereglement overholdes
   
 • At alt vand skal være målt over Strandhuse - Nr. Bjert Vandværk vandmåler, inkl. brandskabe/slangevinder m.m. (undtaget sprinklerstik)
   
 • Ved individuel afregning skal der kunne lukkes uden for enheden, og alt vand skal være målt over en vandmåler
   
 • Husk at denne blanket, skal indsendes hver gang der udføres arbejder før vandmåler eller hvor plombering bliver brudt, samt hvor en installation kan udgøre en forurenings risiko (regnvandsanlæg / procesanlæg / rensningsanlæg / trykforøger m.v.)