Strandhuse Nr. Bjert Vandværks historie


Nr. Bjert Vandværk stiftes omkring år 1900, af en kreds af gårdejere i Nr. Bjert. Vandet der kom fra en kilde i Kobbelskoven,
blev ved hjælp af en møllepumpe pumpet op i en højdebeholder ved Sandagers gård på toppen af Rytterskolevej.
Strandhuse Vandværk blev stiftet d. 28. maj 1934 af en kreds af beboere omkring Fjordvej.
Stiftelsen fandt sted på Strandhuse Søbadehotel.

 

Prisen dengang var: 53 kr. pr. år.
Første Hane kostede 40 kr. pr. år.
Lejer Hane kostede 9 kr. pr. år.
Ekstra hane kostede 16 kr. pr. år.
W.C. 13 kr. pr. år.
Bad eller Brus 24 kr. pr. år.
Havehane 24 kr. pr. år.
Erhvervshane   


Betalingerne blev opkrævet månedsvis af opkræversker.

Beslutningen om sammenlægning af vandværkerne blev taget på en ekstraordinær generalforsamling d. 16. december 1968.
Efterfølgende er Vandværkernes ledningsnet blevet bygget sammen og begge vandværker har i tidens løb gennemgået store ombygninger og renoveringer. Nr. Bjert Vandværk blev i 2001 / 2002 udbygget med administrationsbygning.

Strandhuse Nr. Bjert vandværk består af to vandværker. Strandhuse vandværk på Fjordvej xx og Bøgebjerg vandværk på Birkemosevej 87.

Det nye Bøgebjerg vandværk kan producere 450.000 kubikmeter om året. Værket er bygget sammen af to værker, med to boringer, hvilket højner driftssikkerheden og kvaliteten. Skulle det ske, at vandet bliver forurenet, eller en del af vandværket ikke fungerer, vil vi kunne klare forsyningen med den anden del, og du vil få vand ud af hanen, som om ingenting var sket. Bygningen er på 600 kvadratmeter, hvoraf de 400 er forbeholdt produktion, filtrering m.m. Værket er fremtidssikret, og gjort klar til yderligere to boringer, hvis der skulle opstå behov for det.