Om vandværket


Generelle oplysninger

Strandhuse – Nr. Bjert Vandværk leverer ca. 265.000 m3 drikkevand til sine 2907 forbrugere i
 Strandhuse, Nr. Bjert, Drejens, Elvighøj, Houens Odde, Eltang og Gudsø. Vandforsyningen består af 2 vandværker, der indvinder grundvand fra 2 boringer ved Fjordvej 101 A og 2 boringer fra Bøgebjerg Vandværk på Birkemosevej 87.


En grøn profil

Strandhuse Nr. Bjert vandværk har en stærk holdning til miljøet og har investeret i en række grønne tiltag, der både gavner miljøet og vandværkets økonomi. På det nye anlæg, Bøgebjerg Vandværk, har vi indarbejdet flere grønne tiltag, som understøtter den grønne profil. Der er anlagt et solcelleanlæg på taget af bygningen, som bidrager til vandværkets årlige elforbrug. Derudover er der anvendt 100 % LED-belysning og varmepumpe. Bøgebjerg vandværk vil være hovedværk i dagtimerne, så solcellerne udnyttes optimalt.