Dagsorden ordinær Generalforsamling

 

På valg til bestyrelsen er Hans Jørgen Hellesø


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens berretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af Statsautoriseret revisor

9. Eventuelt